.
 
 
мт

Правила за членство в Спортен Клуб Феерия

1. Членството в Спортен Клуб Феерия е целогодишно.Основава се на Абонаментен цикъл.(заплаща се всеки месец от 1во до 5то число на месеца)


2. Членството се заявява с декларация.


3. В декларацията е посочен периода на членство.


4. Спортен Клуб Феерия предоставя два варианта на членство : едногодишен  за фитнес ( Може да бъде заплатен еднократно - 720лв. Или на 12 месечни вноски по 70 лв.) и едногодишен за комбинирани тренировки фитнес и Power Plate – 1000 лв.(Може да бъде заплатен еднократно или на 12 месечни вноски по 100 лв.)


5. При прекъсване на плащането на абонамент посещенията се подновяват с нова декларация при условия към момента на връщане.


6. Влизането във залата става след уведомяване на треньорите и предоставянето на абонаментната карта.


7. В залата се работи само под ръководството на треньор.


8. Тренировката се провежда с подходящ спортен екип,чисти маратонки и кърпа за тренировка.


9. Телефонните разговори в залата са нежелателни,защото пречат на работата на хората в залата.


10. За въпроси относно работата в залата и заплащане на карти ,моля, обръщайте се към треньорите.