Технологичното чудо на XXI век в света на фитнеса.

HUBER® (Юбер) е уникална, патентована разработка. Той е не само напълно новаторски апарат за фитнес, но и прекрасна машина за подобряване на координацията на движенията и контрол на силата. Целта е да се активират и координират  вниманието, равновесието и стойката при развитието на мускулните групи.

HUBER позволява  постепенно развитие на процеса - от обикновеното загряване до цялостно, интензивно или специфично мускулно укрепване. Той е подходящ  дори за най-опитните спортисити.

 

 

HUBER е първият апарат, който измерва силата поотделно - в ляво и в дясно, при дърпане и при тласък, при това в комбинация с определяне на индекса на координация на усилието.

Това е уред, който постига възможно най-добри резултати, благодарение на развитието и последователността на постиженията.

Първоначалната оценка, комбинирана със следващите резултати, измерени от HUBER, позволява  да се изготви специфична тренировъчна програма за всеки. С HUBER  може точно да се измери напредъкът Ви всеки ден.

 

 

 

За да се получат максимални резултати HUBER  може  да се комбинира с други апарати.

Изометрично натоварване на мускулите и максимално активиране.

HUBER позволява дълбоко мускулно изометрично натоварване, работа на всички мускулни вериги, както и на мускулите на гръбначния стълб.

Овладяване на мускулната сила при движение
Клиентът  вижда нивото на постижението си много точно. Той може да настрои в реално време своята сила "ляво-дясно" и така да координира усилието си.

 

 

 

Координиране на движенията, силата и равновесието. HUBER позволява движенията да се хармонизират. Той дава приоритет на вътрешно-мускулното координиране, уравновесява напреженията и програмира идеалната стойка.

 

Апаратът може да измерва нивото на извършваната работа и на способността на клиента да поддържа постоянна сила в подвижна и нестабилна среда.