Power Plate е апарат с 3D вибрация, която провокира естествения физиологичен рефлекс /тонинг рефлекс/. Благодарение на него, за 1 секунда се постигат от 30 до 50 ритмични мускулни контракции. Power Plate едновременно тренира и усъвършенства координацията на активните и пасивни мускулни влакна. Той обхваща 95- 97 % от тях, което е с 60% повече от постигнатото с фитнес и аеробно натоварване.

Машината Power Plate създава нестабилност на тялото, което го кара при всяка вибрация несъзнателно да изпълнява рефлексивни мускулни действия, няколко пъти в секунда. Тези контракции се изпълняват в  три различни равнини точно така, както човешкото тяло е създадено да действа. Резултатът е невероятно подобрение в силата и издръжливостта.

 

 

 


С Power Plate сега се оптимизират резултатите, като се намаляват  усилията, волевото натоварване и стресът.
Гравитацията е сила, която добавя товар на човешкото тяло - всяка секунда, всеки ден и за всяко движение, което то изпълнява. Упражненията с Power Plate карат тялото да се чувства така, сякаш тежи повече всеки път, когато честотата на вибрациите се увеличи.

Резултатът е, че работите срещу „увеличената” гравитация  при всяко движение, което правите. Това е същността на всички програми Power Plate. При работа с Power Plate се спазват същите биологични и физиологични закони, като и при другитете форми на физически упражнения. Невероятните резултати  са плод на разликата в природата на стимулациите,  които се прилагат, а не отговора на човешкото тяло.